SPORUN EN İYİLERİ

OYLARINIZLA SEÇİLİYOR
Katılım Koşulları Oylama Anasayfa
Katılım Koşulları

• Bu Kampanya Milli Piyango İdaresinden alınan 16.01.2018 tarih ve 24951361-255.01.02-E-561 sayılı izniyle yapılmaktadır.

• http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ uygulaması Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. (“Milliyet”) ve Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. tarafından hazırlanıp yönetilmektedir. Söz konusu uygulama ve Milliyet internet sayfası üzerinden toplanan veriler ve bunların işlenmesine ilişkin usul ve esaslar için Katılıcımaların, internet sayfasında yer alan Gizlilik Politikası’nı http://www.milliyet.com.tr/Milliyet.aspx?aType=VeriPolitikasi ve http://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml okuması ve gereken konularda onaylaması gereklidir.

• Oylama, 24.03.2019 saat 00:00'da başlayıp 22.03.2019 saat 23:59’da sona erecektir.

• Katılımcı, oylama boyunca oluşturduğu ve seçtiği seçenekleri kendi rızasıyla paylaştığını uygulamaya katılarak kabul etmiştir.

• Oylama tarihleri arasında “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri” kapsamında http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ internet sitesinde (ücretsiz) yayınlanacak forma girilen; ad soyad, e-mail bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır.

• Milliyet oylama boyunca, oylama sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını tespit etmesi durumunda yarışmacının o ana kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve kullanıcıyı yarışmadan men etme hakkını saklı tutar. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

• Milliyet, bu uygulamaya katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden, Facebook mecrasından kaynaklanan sorunlardan ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumlu değildir. Katılımcı, problem ve zarar tazmini nedeniyle hiçbir şekilde Milliyet’ten talepte bulunamaz ve/veya rücu edemez.

• Katılımcılar uygulama dahilinde verdikleri kişisel bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı yarışma süresince verdiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu durumu derhal Milliyet’e bildirmekle yükümlüdür. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle kullanıcıya ulaşılamamasından ve bu nedenle oluşabilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zarar hususunda Milliyet. kesinlikle sorumlu değildir.

• Oylama kaydı sırasında katılımcı tarafından yanlış beyan edilen bilgiler sebebi ile yaşanacak aksaklıklardan, Milliyet sorumlu tutulamaz.

• Milliyet, katılımcılarının kişisel bilgilerin gizli tutulması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen gerekli tedbirleri almaktadır. Milliyet’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen sisteme düzenlenecek saldırılar sonucunda bu bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, durumu İlgili Kişi’ye ve Kişisel Verileri Koruma Kurul’una gerekli bildirimleri yapar. Milliyet, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kendi yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu olup, Katılımcıların kendi kusurundan kaynaklanan ya da kontrolü dışındaki üçüncü kişi saldırılarından ve bu sebeple oluşan zararlardan sorumlu değildir. Katılımcı, kişisel verilerin Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ile paylaşıldığını/paylaşılacağını kabul eder. Katılımcılar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin kendisine yapılacak bilgilendirme ve anket uygulamaları da dahil her türlü ticari elektronik iletinin gönderiminde kullanılmasına muvafakat ettiklerini kabul ve beyan ederler. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında veri sorumlusu sıfatıyla Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. ve Procter & Gamble Ltd. Şti. beraber sorumludurlar.

• Milliyet herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın oylama tarihleri, katılım koşulları ve oylama ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

• Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. ve Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markalar, oylamadan kaynaklı sonuçlar ve Katılımcıların görüşlerini almak için iletişime geçebilecektir.

• Oylamaya katılan herkes, bu kuralların onaylandığına dair ayrı bir işlem yapmasa bile bu şartları kabul etmiş sayılır.

• Milliyet önceden belirtmeksizin oylamayı durdurma ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

• Fikri mülkiyet hakları dahil, işbu oylama içeriğinin tüm hakları münhasıran Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

• Bir kişi oylama içerisindeki kategorilere bir kere katılabilir.

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. ve Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markalar tarafından düzenlenen oylamada yer almak için aktardığınız kişisel verileriniz; oylamanın düzenlenmesi, yönetimi, sonuçlandırılması, kazananların belirlenmesi, sonuçlar ve süreç ile ilgili katılımcılar ile iletişime geçme, Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. ve Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. tarafından diğer yarışmalar/uygulamalar için istatiksel veriler oluşturma amaçları ile işlenmektedir. Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. ve Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markalar veri sorumlusu sıfatıyla oylamaya katılacak olan kişilerin kişisel verilerini elektronik ortamda toplamaktadır. Toplanan katılımcılara ait kişisel veriler Milliyet tarafından işlenmekte olup, yarışmanın işbu oylama kuralları ve kullanım şartlarına göre kazananları belirlenmekte ve sadece söz konusu ilgili kişilere ait kişisel veriler oylama kapsamında Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markalar’a aktarılmaktadır. Katılımcılar, bu hususu bildiklerini ve kabul ettiklerini beyan ederler.

• Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markalar aktarılan kişisel veriler sadece işbu oylama kapsamında işlenmekte olup, yarışmanın düzenlenmesi veya organizasyonu kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılabilir. Katılımcılar, bu hususu bildiklerini ve kabul ettiklerini beyan ederler.

• Oylamanın sona ermesi veya işbu oylama kurallarının 10 ve 12. maddeleri ile T.C. Kanun ve mevzuatına herhangi bir aykırılığın Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. veya Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markalar tarafından tespit edilmesi halleri de dahil olmak üzere sonuçların açıklanmasından sonra mevzuatsal olarak saklanması gerekmeyen katılımcılara ait kişisel veriler 6 (Altı) ay sonra Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş., Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markalar ve yarışma kapsamında aktarılan üçüncü kişilerin veri tabanlarından silinir.

• Oy verenler 23. maddede anılan 6 (Altı) aylık süre içerisinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirler.

• Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. ve Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markalar yarışmacılara ait kişisel verileri anonimleştirerek veri tabanlarında muhafaza etme hakları saklıdır. Katılımcılar, bu hususu bildiklerini ve kabul ettiklerini beyan ederler.

• Oylama kapsamında toplanan kişisel veriler Milliyet Grubu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması http://www.milliyet.com.tr/Milliyet.aspx?aType=VeriPolitikasi kapsamında işlenir. Oy kullananların, Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markalar’a ait kişisel verileri işleme politikası ve bilgi güvenliği politikalarını http://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml okumaları, bilgi edinmeleri ve gereken konularda onay vermesi gerekir.

• Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. ve altlarındaki markaların kampanyalarından haberdar olmayı tercih etmezseniz, size gelecek e-maildeki haberdar olmak istemiyorum seçeneğini seçebilirsiniz.

Oylarınızı 22 Mart saat 23:59’a kadar yilinsporcusu.milliyet.com.tr üzerinden kullanabilirsiniz.